Engle på Nyborg Slot

Fredag 20. november åbner udstillingen Engle:PT9 med en reception på Nyborg Slot.

Foto: Østfyns Museer

Foto: Østfyns Museer

Den fynske kunstnergruppe PT9 fortolker temaet lysets engle gennem et nutidigt kunstnerisk filter og inddrager på forskellig vis slottets rum og historie i værker og opsætningen. Udstillingen er åben fra 21. november til 22. december alle dage undtagen mandag kl. 11-17.

Engle

En engel gik netop gennem stuen. Engle er med os i hverdagen både i sproget, kulturen og i troen. Oprindeligt betyder ordet bare budbringer og engle kendes i denne funktion i mange forskellige kulturer langt tilbage i tiden. Kristendommens engle kan også tage mange skikkelser og former. De kan formidle budskaber fra Gud til menneskene, som hyrderne oplevede julenat, de kan yde beskyttelse og lindring og bringe død og ødelæggelse. Engle er mange ting.

Engle og jul

Engle optræder også i en central rolle i TV 2's julekalender ”Juleønsket”, der vises til december. Den er optaget i Nyborg og det var derfor også oplagt at skabe en udstilling om Engle på Nyborg Slot. Både fordi engle spiller en vigtig rolle i julehistorien, og fordi man her naturligvis også historisk set har været optaget af engle på mange forskellige måder. Kong Hans (1481-1513), der gjorde Nyborg til sin kongelige residensstad, byggede eksempelvis et enormt krigsskib, der hed Englen – det sikrede både riget og bragte død til dets fjender.

Lysets engle og kunstnerne

Den fynske kunstgruppe PT9 har kastet sig over opgaven at fortolke emnet lysets engle på Nyborg Slot med installationer, fotos, malerier, billeder og lys. På en unik måde forholder værkerne sig både til temaet og de historiske rum. På den måde er de også med til at iscenesætte slottet og de gamle sale på en ny og anderledes måde. Kontakten til kunstgruppen blev skabt gennem Lars Falkenberg og det faldt lige sammen med gruppens fælles udstilling i Venedig, hvor der yderligere var masser af inspiration at hente.

De faldne engle

Samtidig forholder udstillingen sig også til aktiviteterne og udstillingen Tro og overtro – nu med nisser på Borgmestergården. Nissen blev i den danske folketro netop opfattet som en falden engel. Da Gud kastede Lucifer og de faldne engle ud af himlen, dalede de ned på jorden. Nogle faldt på højene og blev til bjergfolk og trolde, andre faldt i skovene og blev til skovfolk, nogle i åer og moser og blev til ellefolk og åmænd, andre i havet og blev til havmænd og havfruer og endelig: nogle faldt ved gårdene og blev til nisser.

Juleønsket har igangsat masser af aktiviteter i Nyborg i november og december. Udstillingen engle er blot et af mange tilbud. Lad dig inspirere af kunstnerne til dine egne overvejelser over emnet i de unikke historiske rammer på Nyborg Slot.

Om udstillingen

  • På udstillingen kan man opleve Birgitte Struckmanns installationer, fotos og mobiler, der forbinder tid, materie, lys og mission.
  • ”Smuk som en utæmmet engel” er titlen på en række store tegninger af Carsten Rudolfsen, der også har lavet et foldeud bogprojekt med ”Englefortællinger fra Venedig” baseret på foto, collage, tegning og akvarel.
  • Anne Marie Franks værker tager med ordet ”Englestøv” udgangspunkt i det flygtige, fine, æteriske og poetiske, og med røntgenbilleder af rokkefisk, der også kaldes ”Havets Engle”, bidrager hun med xerolitografiske tryk på kinapapir.
  • Engle har i mange år indgået i Thorkild Havmøllers billedunivers og i hans grafiske tryk optræder de med forskellige roller, som beskyttere og hjælpere, og med deres vinger er de i stand til at rejse mellem forskellige planer.
  • ”Rum” er kernen i Henrik Troelsens arbejder, som i sin basale fortælling om eksistens og udfoldelse forholder sig til klassiske kvaliteter som bevægelse, rytme, udstrækning og balance.
  • Birgitta Lothsson viser store sort/hvide fotos med engle, der er meget alternative - de er nede på jorden - nøgne og uden vinger.
  • Spejlinger mellem det, der er, og det som ikke er, men som kunne være der, hvis vi forestiller os det, er udgangspunktet for Erling Janums produktioner med titlen ”Findes engle – Engle findes”.
  • Lars Falkenberg lader i sine værker engle opstige, dale og danse og laver i samarbejde med Erling Janum en fælles installation på slottets loft med en koloni af lysets engle.

For yderligere oplysninger, kontakt

Janus Møller Jensen, afdelingsleder på Nyborg Slot og borgmestergården, tlf. 6531 0207, mobil: 2396 2076, e-mail: jmj@ostfyensmuseer.dk

Sidst opdateret 16. november 2015